obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop
Vaše meno


Váš email


Telefonický kontakt na Vás


Správa    
EZOP Slovakia, s.r.o., Horné Naštice č. 207, 956 41 Horné Naštice
IČO : 36 296 546 DIČ : 2020174420 IČ DPH : SK2020174420
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel : Sro., Vložka číslo : 10311/R
konateľ spoločnosti
Tel.: + 421 38 / 760 77 42

asistentka vedenia spoločnosti
+ 421 38 / 760 77 42
0905 463 541
fax : + 421 38 / 760 77 42
e-mail : ezop@ezop.sk
ekonomický úsek
+ 421 38 / 760 77 42
0907 841 530
e-mail : daniela.mikusova@ezop.sk


obchodný úsek
+ 421 38 / 760 77 42
výrobný úsek
+ 421 38 / 760 77 42


výrobný riaditeľ
0905 939 164


revízny technik
0918 756 026
e-mail : tomas.dubravka@ezop.sk

technický úsek
+ 421 38 / 760 77 42

Prevádzka strediska RELAX štúdio
Svätoplukova č. 1154/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou
vedúca 0904 544 644