obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

História


Spoločnosť EZOP Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 1997 zakladajúcim majoritným akcionárom, firmou EKOEZOP servis, spol. s r.o. a následne sa stala súčasťou holdingovej spoločnosti EZOP Moravia a.s. Česká republika sídliacej v Ostrave.
Spoločnosť bola na území Slovenskej republiky zameraná predovšetkým na úlohy zabezpečujúce riešenie problematiky v oblasti služieb smerujúcich na komplexnú činnosť pre čerpacie stanice pohonných hmôt, čistenie a revízie nádrží a servisnú činnosť.

Od júna 2003, po odkúpení od spoločnosti EZOP Moravia, a.s. Česká republika, sa spoločnosť EZOP Slovakia s.r.o. stala samostatnou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu.