obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

História


Spoločnosť EZOP Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 1997 zakladajúcim majoritným akcionárom, firmou EKOEZOP servis, spol. s r.o. a následne sa stala súčasťou holdingovej spoločnosti EZOP Moravia a.s. Česká republika sídliacej v Ostrave.
Spoločnosť bola na území Slovenskej republiky zameraná predovšetkým na úlohy zabezpečujúce riešenie problematiky v oblasti služieb smerujúcich na komplexnú činnosť pre čerpacie stanice pohonných hmôt, čistenie a revízie nádrží a servisnú činnosť.
viac

Zameranie a rozvoj


Od roku 2007 spoločnosť EZOP Slovakia, s.r.o. naďalej systematicky pôsobí v oblasti poskytovania komplexných služieb a aktívne rozširuje pole pôsobnosti do nových aktivít na základe rozvoja akvizícií nasmerovaných na súčasných, strategických a nových perspektívnych zákazníkov a spolupracujúce firmy. Rozvoj je nasmerovaný do : - nových perspektívnych inovatívnych cieľov, - zabezpečovaní  novej špeciálnej techniky a technológie,
viac

Strategický zámer


V priebehu rokov 1997 - 2003 bolo strategickým zámerom vytvorenie a uvedenie spoločnosti na trh s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti čistenia, revízií, opráv, rekonštrukcií a servisu technologických zariadení ropných látok, dodávky a montáže technológií čerpacích staníc, skladov ropných látok a kompletných dodávok investičných celkov pre čerpacie stanice s dôrazom a orientáciou na zabezpečenie nových zákazníkov.
viac